Polityka ochrony danych osobowych

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w FHU COMPLEX z siedzibą przy ul. Nuszkiewicza 19/40 w Krakowie

§ 1
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest FHU COMPLEX z siedzibą przy ul. Nuszkiewicza 19/40 w Krakoiwe– zwanym dalej FHU COMPLEX.
Kontakt z FHU COMPLEX jest możliwy za pośrednictwem:
• listownie na adres: FHU COMPLEX, ul. Nuszkiewicza 19/40, 31-422 Kraków
• mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2
Inspektor ochrony danych


FHU COMPLEX nie wyznaczyło osoby Inspektora danych osobowych.


§ 3
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Kategorie osób, których dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem obsługi serwisowej i handlowej:
1.    Klienci:
1.    Cele przetwarzania: świadczenie usług w zakresie działalności FHU COMPLEX, w szczególności:
    prowadzenie bieżącego serwisu w ramach zleconej usługi przez dany podmiot,
    bieżącego informowania o zmianach w ofercie towarów, produktów i usług
    wykonywanie umów z klientami;
2.    Kategorie danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, dane kontaktowe, inne informacje przekazane oraz konieczne do świadczenia usługi (różne rodzaje informacji w zależności od charakteru zleconej usługi);
2.    Osoby reprezentujące klientów będących osobami prawnymi lub tzw. ułomnymi osobami prawnymi, w tym osoby kontaktowe
1.    Cele przetwarzania: kontaktowanie się z osobami reprezentującymi klienta w związku ze świadczeniem usługi klientowi oraz z wykonywaniem umowy z klientem;
2.    Kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
W przypadku osób, których dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez FHU COMPLEX:
1.    Przepisy prawa i normujące rodzaj obsługi zleconej FHU COMPLEX w szczególności regulacje z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawno-administracyjne;
2.    wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
3.    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4.    zgoda Klienta; (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
5.    prawnie uzasadniony interes FHU COMPLEX.


§4
Okres przechowywania danych osobowych


FHU COMPLEX przechowuje dane osobowe:
1.    W przypadku osób, których dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług FHU COMPLEX- do zakończenia świadczenia usług, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem i przez czas archiwizacji przewidziany przepisami prawa.
2.    W przypadku osób, których dane przetwarzane są w związku z funkcjonowaniem FHU COMPLEX do czasu wygaśnięcia umowy łączącej strony/zakończenia zlecenia oraz przez czas archiwizacji przewidziany przepisami prawa.


§ 5
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji


Osobie, której dane są przetwarzana przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
2.    prawo dostępu do danych osobowych;
3.    prawo żądania sprostowania danych osobowych
4.    prawo żądania usunięcia danych osobowych;
5.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6.prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU COMPLEX;


§ 6
Prawo wycofania zgody


W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Osoby przed jej wycofaniem. Zgodę Osoba może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny FHU COMPLEX.


§ 7
Prawo wniesienia skargi do organu


Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8
Zgoda osoby


Zlecając FHU COMPLEX obsługę handlową/serwisową, wyraża Pan/i na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora określonego w § 1, w celu realizacji Pana/Pani zlecenia.
Jednocześnie dokonując zlecenia potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że powierzone dane zostaną uzupełnione o dane niezbędne do realizacji Pana/Pani zlecenia i wyraża Pan/i na to zgodę.
Potwierdza Pan/i, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.