DOŚWIADCZENIE

Firma Complex działa na rynku od 1997 roku. Tak długi okres prowadzenia działalności pozwolił zdobyć duże doświadczenie praktyczne w reprezentowanej branży. Przez ten okres zrealizowano szereg projektów IT wspierając małe firmy, duże korporacje i klientów indywidualnych.

PROFESJONALIZM

Firma Complex jako certyfikowany przedstawiciel Comarch jest ekspertem od oprogramowania Optima wspierającego firmy w codziennej działalności. Gruntowna wiedza z zakresu IT oraz współpraca z zewnętrznymi ekspertami, pozwala podejmować wyzwania również w innych specjalizacjach z tej branży.

ZAUFANIE

W obecnych czasach postępująca cyfryzacja a za tym i branża IT dotyka praktycznie wszystkich sfer życia. Odpowiedzialność za działające procesy, powierzone dane, ciągły samorozwój i doskonalenie przekładają się na duże zaufanie wśród klientów oraz silne i trwałe relacje.